Teamimage008

Teams functioneren en presteren niet altijd optimaal. Ondanks de beste intenties van de teamleden zijn er periodes waarin het team matig presteert. Het herhalen van de werkafspraken blijkt niet te helpen. Vergaderingen zijn slecht voorbereid, verlopen stroef en eindigen in frustraties. De output van het team blijft onder de maat. Tussen teams of afdelingen is er wrevel, komen misverstanden voor of de organisatie ziet een team als de zwakke schakel in het geheel.

  • Waarom presteren wij onder ons kunnen?
  • Wat speelt er toch onder de oppervlakte?
  • Welke onbewuste processen zijn er in ons team aan het werk?
  • Waarom leidt onze manager ons / volgt mijn team mij niet beter?
  • Waarom doen we niet wat we afspreken?
  • Waar komen die sterke emoties in ons team vandaan?

Teambegeleiding kan de prestaties van uw team en de kwaliteit van de samenwerking verbeteren. Door mijn expertise in de psychologie van teams, in de onbewuste aspecten van leiderschap en ‘volgerschap’ en in teamontwikkeling kunnen onbewuste en bewuste blokkades verhelderd worden en verdwijnen.

Team assessment kan een deel van de teambegeleiding zijn. Bij dit asessment wordt gekeken in welk stadium van ontwikkeling het team zich bevindt en welk gedrag van teamleden en manager in dit stadium noodzakelijk is om het team beter te doen functioneren.

Teambegeleiding is altijd maatwerk, waarbij het leren óver het teamfunctioneren en de taakuitoefening ván het team zo dicht mogelijk bij elkaar georganiseerd worden.  Een voorbeeld hiervan is het management business learning programma.

Veel teams hebben baat bij intervisie. Hierbij wordt in groepsverband op werkcasussen gereflecteerd. De ‘extra’visie die de groepsleden elkaar geven kan tussen de sessies direct worden toegepast in de werksituatie.

Internationale teams hebben steeds vaker behoefte aan virtuele teambegeleiding. Globalisering en technologische vooruitgang brengen steeds meer teams, waarvan de leden verspreid zijn over de wereld, ertoe gebruik te maken van virtuele teambijeenkomsten.  Virtuele begeleiding kan veel van de nadelen van teams die op afstand opereren compenseren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van teambegeleiding? Zie dan de contactpagina.

IMG_0262

Back to Top