Disclaimer

image006   Hoewel de informatie op deze website zo nauwkeurig en eerlijk mogelijk wordt weergegeven, aanvaardt Pim Stafleu ORGANISATION SUPPORT geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de geboden informatie of de gevolgen daarvan. Dit geldt ook voor de informatie die geboden wordt op de websites waarnaar verwezen wordt.

Alle inhoud van deze site is bescherm door auteursrecht. Elke vorm van duplicatie is verboden.

Pim Stafleu ORGANISATION SUPPORT©

image008   Although the information on this website is reproduced as accurately and honestly as possible, Pim Stafleu ORGANISATION SUPPORT does not accept any liability for incompleteness or incorrectness of the offered information nor its concequences. This includes the information that is offered on the websites referred to.

All content of this website is protected by copyright. Any form of duplication is prohibited.

Pim Stafleu ORGANISATION SUPPORT©

P1030930

Back to Top