Extravisieimage008

In ‘extravisie’ reflecteren deelnemers in een groep op hun werkervaringen. De methode: ‘experience based reflection’ (EBR) is een vorm van Action Learning. Het is een werkvorm waarbij leren direct gekoppeld is aan toepassen.

Om te leren van acties en ervaringen is reflectie noodzakelijk. In een EBR sessie staat altijd één kwestie (onderwerp, vraag of probleem), ingebracht door één van de deelnemers, centraal. De groep reflecteert gezamenlijk op de kwestie van de inbrenger.

Het gaat in EBR niet om het bespreken van thema’s, maar om werkelijke, reeds plaatsgevonden werkervaringen (experience based). EBR begint met het stellen van vragen over en het interpreteren van die ervaringen.  De ‘R’ van EBR staat voor ‘reflection’, waarbij meerdere gezichtspunten aan de eigen kijk worden toegevoegd; als extra visie. Bij EBR gaat het vooral om het ontdekken van nieuwe gezichtspunten en niet zozeer om het vinden van  oplossingen of het geven van adviezen.

Pim Stafleu ORGANISATION SUPPORT begeleidt de EBR sessies en draagt zorg voor een onderzoekend, accepterend leerklimaat. De groep reflecteert eveneens aan het einde van de sessie over het proces wat zich tijdens de sessie afspeelde (double loop learning).

De groep bestaat uit zes tot acht deelnemers en kent een gevarieerde samenstelling, zodat meerdere invalshoeken en opvattingen aan bod kunnen komen. Een extravisie-programma bestaat uit een vooraf vastgelegd aantal sessies.

Extravisie draagt in organisaties bij aan:

  • een verbetering van het functioneren van medewerkers
  • een lerende organisatie
  • een toename van directe, werkgerelateerde feedback

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van extravisie in uw organisatie ga dan naar de contactpagina.

 

P1040211

Back to Top