Teampsychologieimage008

  • We zijn maar beperkt effectief als team; vergaderingen zijn slecht voorbereid en verlopen ongedisciplineerd.
  • We zijn zó voorzichtig met elkaar; de lieve vrede bewaren lijkt belangrijker dan het met elkaar oneens te zijn.
  • We hebben niet helder wat onze taak als team is en dus ook niet ieders deeltaken.
  • Er is sprake van veel indirecte feedback naar elkaar, de zaken worden in de wandelgangen besproken.
  • Als team vertonen wij gedrag dat niemand eigenlijk wil vertonen.
  • Als manager krijg ik zelden weerwoord en voor alles en niets vragen ze toestemming.

Teams verkeren in een constante paradox: om een goed team te zijn moeten individuen van elkaar verschillen en zich met kennis en inzichten profileren, maar tegelijkertijd moeten zij een deel van die individualiteit kunnen opgeven voor het gehele team.

Wanneer functioneert een team niet optimaal? Een team werkt soms effectief aan haar taken en bereikt haar doelen. Dit gebeurt als de rollen in het team helder zijn, het team de grenzen hanteert en leiderschap al deze zaken ondersteunt. Helaas opereert een team van tijd tot tijd ook in een andere modus. Het werkt dan ineffectief, slechts gedeeltelijk aan haar taak en bereikt door grenzeloosheid haar doelen niet. Leiderschap is problematisch en het is onduidelijk wie wat doet. Ondanks herhaalde afspraken en beste bedoelingen blijft het team functioneren onder het gewenste niveau.

Onbewuste en verborgen processen in groepen en teams hebben hun effecten op het dagelijks functioneren. Ze hebben te maken met de ontwikkelingsfase van het team, ontstaan uit de aard van de werkzaamheden of uit de context waarbinnen het team moet opereren. Inzicht in deze onbewuste invloeden helpt een team zich te ontwikkelen en effectiever te functioneren.

Pim Stafleu ORGANISATION SUPPORT is gespecialiseerd in het begeleiden van groepen en teams met betrekking tot groepsontwikkeling en onbewuste groepsprocessen.

Als u meer wilt weten over hoe inzicht in teampsychologie uw team kan doen verbeteren ga dan naar de contactpagina.

IMG_0727

 

Back to Top