Management Business Learning Programmaimage008

Het Management Business Learning Programma brengt de dagelijkse werkzaamheden van een managementteam en het leren over de samenwerking in het team in één programma bijeen.  Het team of de manager stelt zich een doel ten aanzien van de business dat tijdens het programma behaald moet worden. Een voorbeeld van zo’n doel is het vaststellen van de targets per afdeling voor het komende jaar. De leden van het managementteam bereiden zich inhoudelijk voor, zoals zij dat anders ook zouden doen.

Tijdens het MBLP wisselen het werken aan het doel (business) en het leren elkaar steeds af volgens een vast schema. Tijdens de business onderdelen is het de taak het doel te bereiken. Bij deze delen van het programma is de consultant aanwezig om het samenwerkingsproces te observeren, spaarzaam van feedback te voorzien en hypotheses te formuleren over wat zich in de samenwerking afspeelt.

Tijdens de gedeelten waarbij het leren centraal staat is het de taak om te reflecteren op de samenwerking tijdens het voorgaande werkdeel.  De hypotheses worden besproken en onderzocht. De meer verborgen en dieperliggende invloeden die het team belemmeren in de samenwerking komen naar voren. Ook kan de consultant tijdens een leerdeel onderwerpen inhoudelijk behandelen, bijvoorbeeld over taken, rollen, grenzen of leiderschap.

In de ruimte-indeling is rekening gehouden met een vergaderopstelling (laptops, beamer etc.), maar is tevens een cirkelopstelling met stoelen. Beide ruimtes hebben hun eigen management; in de vergaderopstelling heeft de manager van het team de leiding, in de cirkelopstelling heeft de consultant de leiding.

In het management business learning programma:

  • proberen teamleden inzichten en ideeën direct in het werk uit
  • passen teamleden leereffecten ten aanzien van samenwerking direct toe (korte leercyclus)
  • worden businessdoelen tijdens het programma gerealiseerd
  • begrijpen de teamleden hoe onderliggende groepsdynamiek het dagelijks werk in hun team beïnvloed

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van een management business learning programma ga dan naar de contactpagina.

 

P1010984

Back to Top