Analyse en verandering van organisatiecultuurimage008

  • Waarom blijft het hier stroperig en traag, terwijl we zeggen een ‘lean’ bedrijf te zijn?
  • Waarom focussen we ons toch weer steeds op de producten, terwijl onze strategie zegt dat we klantgericht zijn?
  • We willen kleinschalige zorg, maar we stapelen vergadering op vergadering en regelen alles nog steeds centraal.

Soms is het voor organisaties moeilijk om belangrijke veranderingen ten opzichte van de huidige strategie te bewerkstelligen. Ondanks de aangepaste strategie vindt daadwerkelijke verandering niet plaats. Hardnekkig lijkt de organisatie hetzelfde te blijven doen.

Organisaties worden, behalve door bewuste strategieën, gestuurd door een set van impliciete, gedeelde en deels onbewuste veronderstellingen; de organisatie-’mindset’. Deze is voor de organisatie volstrekt vanzelfsprekend. Zolang strategieën met deze veronderstellingen overeenstemmen leiden ze tot goede resultaten en concurrentievoordelen. Wanneer omstandigheden echter veranderen, maar de vanzelfsprekende strategie hetzelfde blijft, nemen de resultaten af.

Organisatiegedrag is hardnekkig, omdat het haar oorsprong heeft in de organisatiecultuur. Onder de oppervlakte sturen de vanzelfsprekendheden de missie, visie, strategie en het gedrag van de medewerkers veel sterker dan vaak wordt gedacht. Inzicht in de organisatiecultuur en de mindset voorkomt strategische afwijking en verheldert belemmeringen voor verandering.

Het Culturele Web is een krachtige methode om een organisatie van haar cultuur, mindset en obstakels om te veranderen bewust te maken. Het is een participatieve methode, die bij voorkeur met zoveel mogelijk medewerkers van de organisatie uitgevoerd wordt. Hierdoor ontstaat een breed draagvlak voor verandering. De methode demonstreert wat vanzelfsprekend is in de organisatie en hoe dit uiteindelijk de resultaten beïnvloed. Ze geeft concrete handvatten voor structureel geborgde verandering.

Pim Stafleu ORGANISATION SUPPORT heeft veel expertise in en ervaring met het werken met het Culturele Web.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van cultuuranalyse en -verandering in uw organisatie ga dan naar de contactpagina.

IMG_0661

Back to Top