Individuimage008

In het werk kunnen situaties ontstaan waarin individuele begeleiding ondersteunend kan zijn om de vragen en dilemma’s van die situatie te verhelderen. Mijn coaching richt zich op het begrijpen en veranderen van (werk)rollen en hoe deze ontstaan uit de wisselwerking tussen individuele wensen en behoeften en de verwachtingen van de organisatie in haar context.

  • Wat betekent mijn nieuwe managementfunctie eigenlijk? Wat wordt er van mij verwacht?
  • Hoe kan ik beter leiding geven?
  • Hoe moet ik mij opstellen naar mijn collega’s in het managementteam?
  • Wat speelt er toch in mijn team?
  • Ik zou wel een klankbord willen waar ik vrijuit mijn dilemma’s kan bespreken…

Rolcoaching is bedoeld voor directieleden, staf- en lijnmanagers en projectleiders. Rolbiografie en rolanalyse maken veelal deel uit van de coaching. Zo worden bewuste en onbewuste invloeden op de werkrol in kaart gebracht. Meestal wordt gewerkt in een serie van acht bijeenkomsten. Waar mogelijk vind de coaching plaats op de werkplek.

Globalisering en technologische vooruitgang maken dat steeds meer teamleden verspreid zijn over de wereld. Leden van een management- of projectteam moeten vaak op afstand en in afzondering van hun team belangrijke beslissingen nemen. Virtuele begeleiding voor managers kan de nadelige effecten van de fysieke afstand tussen hen en medewerkers helpen tegen te gaan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van individuele begeleiding? Zie dan de contactpagina.

 

IMG_0840_1

Back to Top